سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

20آبان
حاجی میرزایی: استعدادهای برتر مناطق محروم شناسایی شوند

حاجی میرزایی: استعدادهای برتر مناطق محروم شناسایی شوند

تهران (پانا) – وزیر آموزش و پرورش در نشست با رئیس و معاونان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره […]