سازمان ملی مهاجرت

21تیر
لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران

لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران

به گزارش افکارنیوز، موضوع ایجاد سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و […]