سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

01آذر
نشست مشترک سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با کمیته امداد امام خمینی (ره)

نشست مشترک سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با کمیته امداد امام خمینی (ره)

در راستای اجرای بسته‌های تحولی آموزش و پرورش انجام شد؛ شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ – ۱۶:۲۸ تهران (پانا) – نشست […]