سازمان محیط زیست چه زمانی به فرافکنی پایان می‌دهد؟

چیزی یافت نشد !