سازمان مارکسیستی

12شهریور
جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» یک سازمان مارکسیستی است

جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» یک سازمان مارکسیستی است

به گزارش افکارنیوز، رئیس جمهور آمریکا جنبش موسوم به «جان سیاهان اهمیت دارد»، پیشرو در اعتراضات ضد نژادپرستی اخیر در […]