سازمان فنی حرفه ای کشور

01آذر
برگزاری جشنواره هفته پژوهش، فناوری و فرهنگ پژوهش محوری

برگزاری جشنواره هفته پژوهش، فناوری و فرهنگ پژوهش محوری

جشنواره پژوهشی مهارت‌آموزی در دو بخش برگزار می‌شود: شناسایی و معرفی نوآوری‌ها، اختراعات و راه‌حل‌های خلاقانه در مراکز آموزشی این […]