سازمان صنایع دفاعی

06آذر
ایران در آینده نزدیک جزء کشورهای برتر حوزه عمودپرواز قرار می‌گیرد

ایران در آینده نزدیک جزء کشورهای برتر حوزه عمودپرواز قرار می‌گیرد

مراسم افتتاحیه هماورد ملّی توسعه (همت) در فناوری صنعت هوایی، با حضور مدیر عامل سازمان صنایع هوایی، رئیس انجمن هوافضای […]