سازمان شیلات

26خرداد
اگر کشتی‌های چینی در آب‌های ایران باشد تجاوز است

اگر کشتی‌های چینی در آب‌های ایران باشد تجاوز است

رئیس سازمان شیلات ایران: رئیس سازمان شیلات ایران گفت: واژه کشتی‌های چینی در آب‌های ایران اصطلاح غلطی است که باید […]