سازمان سپاه

03اردیبهشت
یادداشت محسن رضایی در مقدمه کتاب شهید سلیمانی

یادداشت محسن رضایی در مقدمه کتاب شهید سلیمانی

دکتر محسن رضایی؛ رموز فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بعنوان یک سبک مدیریت اسلامی، از موضوعات مهم و قابل […]