سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی

14آذر
پرونده‌های زندانیان رجایی شهر مورد پایش قرار گرفت

پرونده‌های زندانیان رجایی شهر مورد پایش قرار گرفت

دادستان تهران به همراه هیات ۳۰ نفره قضایی در زندان رجایی شهر حضور یافتند تا پرونده‌های تمام زندانیان را مورد […]