سازمان دانش آموزی منطقه یک

09آذر
با تهدید کرونا از فرصت برگزاری مانور زلزله با مشارکت خانواده ها  استفاده کردیم

با تهدید کرونا از فرصت برگزاری مانور زلزله با مشارکت خانواده ها استفاده کردیم

تهران (پانا) – زهرا سیف، مدیر سازمان دانش آموزی منطقه یک از اجرای وسیع مانور زلزله در منطقه یک خبر […]