سازمان دانش آموزی شهر تهران

29آبان
باستانی: به همت خبرگزاری پانا فعالیت های آموزش و پرورش به خوبی دیده می شود

باستانی: به همت خبرگزاری پانا فعالیت های آموزش و پرورش به خوبی دیده می شود

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ – ۱۹:۰۱ تهران (پانا) – رییس سازمان دانش آموزی شهر تهران با بازدید از دوره های […]