سازمان خواربار و کشاورزی جهانی

15اردیبهشت
گزارشی که یک تکه از ایران را جدا کرد

گزارشی که یک تکه از ایران را جدا کرد

در اسفند ماه ۱۳۴۸ به دنبال اختلاف نظر ایران و بریتانیا بر سر مالکیت بحرین، به درخواست دو کشور هیاتی […]