سازمان حج وزیارت

14دی
نگرانی بابت واکسن کرونا حجاج ایرانی وجود ندارد

نگرانی بابت واکسن کرونا حجاج ایرانی وجود ندارد

    نگرانی واکسن برای حجاج ایرانی نداریم به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وبدا، سعید نمکی در نشست با علیرضا […]