سازمان جغرافیایی وزارت دفاع

02دی
امضای تفاهمنامه میان پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سازمان جغرافیایی وزارت دفاع

امضای تفاهمنامه میان پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سازمان جغرافیایی وزارت دفاع

با حضور سرلشکر صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و امیر سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی […]