سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران

02دی
سومین دور گفت‌وگوهای تجاری ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد

سومین دور گفت‌وگوهای تجاری ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد

سومین دور از گفت‌وگوها بر روی متن موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به‌شکل ویدئو کنفرانسی برگزار […]