سازمان بین‌المللی کار

27آبان
کرونا “حقوق بنیادین کار” را به اغما برده/ افزایش کودکان کار و کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری

کرونا “حقوق بنیادین کار” را به اغما برده/ افزایش کودکان کار و کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری

دنیا روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد و شرایط لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود. کرونا گریبانگیر جهان شده، در این […]

25آبان
زنان تیمور شرقی کار در جاده را غنیمت می‌شمارند/ زنهایی که برای اولین‌بار طعم دریافت دستمزد را تجربه می‌کنند

زنان تیمور شرقی کار در جاده را غنیمت می‌شمارند/ زنهایی که برای اولین‌بار طعم دریافت دستمزد را تجربه می‌کنند

بسیاری از زنان و جوانان روستایی در تیمور شرقی با طرح گسترش جاده‌ای امکان داشتن شغل را پیدا کرده‌اند. این […]