سازمان بسیج جامعه پزشکی

16دی
۱۰۳ واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشتی در استان همدان پلمب شد

۱۰۳ واحد صنفی به دلیل تخلفات بهداشتی در استان همدان پلمب شد

حمید بهرامی خو روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار نیوز اظهار داشت: نزدیک به یکسال استان همدان […]

16دی
۱۰۳ واحد متخلف بهداشتی در استان همدان پلمب شد

۱۰۳ واحد متخلف بهداشتی در استان همدان پلمب شد

حمید بهرامی خو روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار نیوز اظهار داشت: نزدیک به یکسال استان همدان […]

-