سازمان برنامه و بودجه کشور

14بهمن
فریاد نوبخت در مجلس: مگر از درآمدهای نفتی خبر ندارید، چرا وابستگی به نفت را افزایش دادید؟

فریاد نوبخت در مجلس: مگر از درآمدهای نفتی خبر ندارید، چرا وابستگی به نفت را افزایش دادید؟

 «محمد باقر نوبخت» صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: از صبح که بررسی کلیات […]

20دی
هیات دولت، فهرست مناطق غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد

هیات دولت، فهرست مناطق غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد

هیات دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور، […]