سازمان برنامه و بودجه كشور

25آذر
رسانه‌ها حس رهاشدگی در بازار را القا نکنند/ سازمان برنامه و بودجه پاسخ‌های لازم درباره بودجه را داده و شبهات را رفع کنند

رسانه‌ها حس رهاشدگی در بازار را القا نکنند/ سازمان برنامه و بودجه پاسخ‌های لازم درباره بودجه را داده و شبهات را رفع کنند

وزیر کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی با ارائه پاسخ‌های لازم و […]