سازمان برنامه بودجه کشور

20آبان
بودجه ۱۴۰۰، آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود

بودجه ۱۴۰۰، آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می‌کنیم بودجه ۱۴۰۰ در موعد مقرر که در آذر ماه است، تقدیم […]