سازمان بازرسی

01اردیبهشت
ورود سازمان بازرسی به موضوع معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه

ورود سازمان بازرسی به موضوع معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معدوم سازی جوجه‌های یک روزه را اقدامی غیرانسانی و غیرقانونی خواند و گفت: ما این […]