سازمان امور اسرا

01آبان
اسرای زن فلسطینی در وضعیت نابسامانی قرار دارند

اسرای زن فلسطینی در وضعیت نابسامانی قرار دارند

به گزارش افکارنیوز، سازمان امور اسرای فلسطین درباه وخامت حال اسرای زن فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی هشدار داد. به […]