سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا

16آذر
انتصاب «هلگا اشمید» به عنوان رئیس سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا

انتصاب «هلگا اشمید» به عنوان رئیس سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا

« هلگا اشمید » دیپلمات ارشد اروپایی به عنوان رئیس سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا (OSCE) منصوب شد. این دیپلمات […]