سازمان الکترونیک

07آذر
گمرکات تعطیل نیستند/ فعالیت بخش‌های مرتبط با رویه‌های تجارت خارجی کشور در گمرک

گمرکات تعطیل نیستند/ فعالیت بخش‌های مرتبط با رویه‌های تجارت خارجی کشور در گمرک

نیوز:به  اعلام رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره بخش‌های سازمانی و کارمندانی که باید به تشخیص هر سازمان در محل کار حاضر شوند، گفت: در ستاد گمرک به تشخیص معاونین  و مدیران کل مستقل، پرسنل با حداقل ظرفیت در محل خدمت حاضر خواهند شد و بیش از دو سوم سرجمع  پرسنل تعطیل خواهند بود.