سازمان اطلاعات و امنیت کشور

08اردیبهشت
ساواک مخفف چیست؟/ معنی ساواک چیست؟

ساواک مخفف چیست؟/ معنی ساواک چیست؟

ساواک مخفف سارزمان اطلاعات و امنیت کشور است. سازمان امنیتی که در زمان شاه مشغول فعالیت بود و تقریبا تمام […]

21فروردین
داستان اعدام آن ۱۱ نفر؛ از رییس مجلس تا دو رییس ساواک و شهردار تهران -۱

داستان اعدام آن ۱۱ نفر؛ از رییس مجلس تا دو رییس ساواک و شهردار تهران -۱

مهرداد خدیر- هر چند هر‌سال و در ۱۸ فروردین اعدام امیر‌عباس هویدا نخست وزیر ایران در عصر پهلوی و واجد […]