سازمان ابرسانی

08آبان
سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بخش‌های صنعت  آب و برق  تهران

سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بخش‌های صنعت آب و برق تهران

نیوز:تصفیه‌خانه بزرگ ششم تهران از جمله طرح‌های امروز است که قرار گرفتن در بالاترین نقطه شهر ویژگی آن بوده و با استفاده از این تصفیه‌خانه حدود ۳۰ درصد انرژی برق را که برای پمپاژ آب از سایر تصفیه‌خانه‌ها برای شمال غرب و غرب تهران استفاده می کردیم صرفه جویی می‌کنیم.