سازمان‌های مردم نهاد خیریه

21اردیبهشت
خیابان های تهران نباید متکدی داشته  باشد

خیابان های تهران نباید متکدی داشته باشد

حسن روحانی عصر شنبه در دیدار فعالان اجتماعی، خیرین و مدیران سازمان‌های مردم نهاد خیریه در سالن شهید بهشتی، اظهارداشت: […]