سازش مراکش با اسرائیل

21آذر
بیانیه دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس در محکومیت سازش مراکش با اسرائیل

بیانیه دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس در محکومیت سازش مراکش با اسرائیل

دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای عادی‌سازی روابط و سازش مراکش با اسرائیل را […]