سازش با اسرائیل صلح و آرامش به ارمغان نمی‌آورد

چیزی یافت نشد !