ساره تجلی

13مرداد
معتادان با چاقو عکاس ایسنا را مجروح کردند

معتادان با چاقو عکاس ایسنا را مجروح کردند

به گزارش نیوز www.news.ir به نل از رکنا، خانم ساره تجلی روز چهارم مردادماه امسال گزارشی تصویری از وضعیت معتادان […]