سارق گردنبند ۸۰۰ میلیونی علی دایی

14آبان
جزئیات دستگیری سارق گردنبند ۸۰۰ میلیونی علی دایی

جزئیات دستگیری سارق گردنبند ۸۰۰ میلیونی علی دایی

خبر سرقت گردنبندی که بنابر اظهارات علی دایی به ماموران پلیس حدود ۸۰۰ میلیون ریال ارزش ریالی داشت به سرعت […]