سارق اماکن دولتی

27بهمن
دستگیری سارق اماکن دولتی در تهران / او تجهیزات پزشکی به جیب می زد

دستگیری سارق اماکن دولتی در تهران / او تجهیزات پزشکی به جیب می زد

به گزارش رکنا،  سرهنگ” قاسم دستخال” در تشریح خبر گفت : بیست و پنجم تیرماه امسال طی تماسی با مرکز […]