سارقان مسلح طلا به پایان خط رسیدند

چیزی یافت نشد !