سارس 2

23اردیبهشت
آیا حشرات هم می توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟|  مصاحبه اختصاصی

آیا حشرات هم می توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟| مصاحبه اختصاصی

کد خبر: ۱۵۲۴۳۲ تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ۰۹:۰۷ گفتگوی عضو هیئت مدیره انجمن ویروس شناسی ایران […]