سارا عباسپور

30دی
گفت‌و‌گو با سارا عباسپور یکی از اولین زنان نقال ایران

گفت‌و‌گو با سارا عباسپور یکی از اولین زنان نقال ایران

روزنامه ایران: وقتی حرف از نقالی می‌شود اولین چیزی که به ذهن می‌آید یک مرشد مرد است که با صدایی […]