سارا شریعتی

02بهمن
دخترانی به نام پدر؛ ۵ دخترِ ۵ سیاستمدار کشور

دخترانی به نام پدر؛ ۵ دخترِ ۵ سیاستمدار کشور

روزنامه هفت صبح: یکی دو هفته است که دختران سیاستمداران در ایران، بیش از هر وقت دیگری در فضای عمومی […]