ساخت واکسن

15اردیبهشت
واکسن کرونا باید در اختیار همه قرار گیرد

واکسن کرونا باید در اختیار همه قرار گیرد

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت، واکسن کرونا باید به مقدار انبوه تولید شده و در اختیار همه انسان‌ها قرار بگیرد. […]