ساخت مسکن محرومان

15آذر
ساخت مسکن محرومان با پرداخت کمک بلاعوض ۳۳۰ میلیاردی

ساخت مسکن محرومان با پرداخت کمک بلاعوض ۳۳۰ میلیاردی

ساخت مسکن محرومان با پرداخت کمک بلاعوض ۳۳۰ میلیاردی تا تاریخ ۹ آذر ۹۹ در خراسان رضوی انجام شده است. سید رضا […]