ساخت فیلتر

31شهریور
بومی‌سازی تجهیزات تست فیلترهای خودرویی و ماسک

بومی‌سازی تجهیزات تست فیلترهای خودرویی و ماسک

  به گزارش افکارنیوز، ( بومی‌سازی تجهیزات تست فیلترهای خودرویی و ماسک )خدیجه براتی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره […]