ساخت راه آهن توسط رضاشاه؛ خدمت یا خیانت؟

04شهریور
پول از جیب مردم ایران؛ ریل قطار از کنار خانه رضاخان!

پول از جیب مردم ایران؛ ریل قطار از کنار خانه رضاخان!

به گزارش مشرق، در دوره قاجار امتیاز انحصاری ساخت خط آهن چند بار به خارجی‌ها واگذار شد؛ از جمله به «جولیوس […]