ساخت بالگرد

19آبان
اذعان رسانه صهیونیستی به توانمندی صنایع دفاعی ایران

اذعان رسانه صهیونیستی به توانمندی صنایع دفاعی ایران

به گزارش افکارنیوز، یک روزنامه صهیونیستی روز یکشنبه طی تحلیلی در زمینه اعلام ایران در زمینه ساخت بالگرد های جدید […]