ساختمان های پرخطر

04مرداد
ساختمان های معروف تهران در لیست پرخطرها / از سینما آزادی تا برج آزادی

ساختمان های معروف تهران در لیست پرخطرها / از سینما آزادی تا برج آزادی

اسامی ساختمان های پرخطر مناطق ۲۲ گانه تهران اعلام شد رکنا: شهرداری تهران لیست ساختمان های پر خطر مناطق ۲۲ […]