ساختمان های فرسوده

24شهریور
چرا عمر مفید ساختمان‌های ایرانی کوتاه است؟

چرا عمر مفید ساختمان‌های ایرانی کوتاه است؟

به گزارش افکارنیوز، به ناچار سرنوشت،  آنها را با بیل و کلنگ  تخریب چی های ساختمان رو در رو می کند […]