ساختار بودجه در شورای نگهبان

23دی
گزارشی از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان

گزارشی از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان به ارائه گزارشی درباره بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه این نهاد پرداخت. به […]