ساباییل

14آذر
بختیار رحمانی بازیکن ساباییل : در فوتبال آذربایجان هزینه‌های سنگین می ‌شود

بختیار رحمانی بازیکن ساباییل : در فوتبال آذربایجان هزینه‌های سنگین می ‌شود

بختیار رحمانی که امسال برای ادامه کار خود به آذربایجان رفته اولین بازی اش را برای تیم ساباییل انجام داد. […]