زیلوهای بیت رهبری سوغات کجاست؟

21مرداد
«زیلوهای بیت رهبری» را چه کسانی بافتند؟

«زیلوهای بیت رهبری» را چه کسانی بافتند؟

به گزارش مشرق، آنها اعضای یک تعاونی هستند، دوست، رفیق و همکار چندین و چندساله؛ ۲۰ نفر، ۲۰ استاد قدیمی […]