زیست محیطی

10اردیبهشت
سردار شکارچی: آمریکایی‌ها در خلیج فارس برای ماهی گیران مزاحمت ایجاد می‌کنند؛ حتی به مراکز نظامی کشور‌های منطقه نزدیک می‌شوند

سردار شکارچی: آمریکایی‌ها در خلیج فارس برای ماهی گیران مزاحمت ایجاد می‌کنند؛ حتی به مراکز نظامی کشور‌های منطقه نزدیک می‌شوند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: آمریکایی‌ها حتما تجربه کرده‌اند که اگر کوچکترین اقدام و تعرضی علیه آبهای سرزمین جمهوری اسلامی […]

-