زیر ساخت

29آذر
زیرساخت‌های نظام سلامت باید بازنگری شود

زیرساخت‌های نظام سلامت باید بازنگری شود

وزیر بهداشت با تاکید براینکه امروز در نقطه بسیار مطلوبی از مدیریت کرونا قرار داریم، گفت زیرساخت های نظام سلامت […]