زیر دریایی اتمی اسرائیل در خلیج فارس

09دی
مسیر بازگشت آمریکا به برجام چندان هموار نیست/ حضور زیردریایی اسرائیل در خلیج فارس برای تحریک ایران است

مسیر بازگشت آمریکا به برجام چندان هموار نیست/ حضور زیردریایی اسرائیل در خلیج فارس برای تحریک ایران است

تحلیلگر ارشد مسائل آمریکا و اروپا به تحلیل شرایط ایران و اعضای برجام و همچنین کنشگری‌ کشورهای منطقه‌ای در مواجه […]